Legutóbbi események

Nincsenek események

Naptár

Május 2024
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Bejelentkezés

Kollégiumi Szülői Szervezet (KSzSz) 

A Nkt. 24. § (2) bekezdése szerint:
"A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében -- jogszabályban meghatározottak szerint -- részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülők, valamint képviselőik." [Értsd: kollégistáink szüleit, a Kollégiumi Szülői Szervezet elnöke képviseli!]


A Nkt. 84. § (2) bekezdése szerint:

"A működtető, ennek hiányában a fenntartó -- önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében -- gondoskodik az iskolaszék, az óvodaszék, a szülői szervezet, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat működési feltételeiről."

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 119. §. (4) bekezdés szerint:
"Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein."

Ahhoz, hogy a szervezetek hatékonyan el tudják látni a jogszabályban előírt és önként vállalt feladataikat, anyagi forrásra van szükségük. Az intézmény területén működő szervezetek éves költségvetést készítenek a munkatervükben meghatározott önként vállalt és kötelező feladatok finanszírozásához.


A szülői szervezet jogszabályban előírt feladata, többek között:

= köznevelés-fejlesztési terv véleményezése [Nkt. 75. § (1) bekezdés]
= köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos döntés véleményezése [Nkt. 78. § (3) bekezdés]
= intézményvezetői pályázat véleményezése [Nkt. 78. § (3) bekezdés]
= intézményvezető felmentésének véleményezése [Nkt. 78. § (3) bekezdés]
= adatkezelési szabályzat elkészítésének és módosításának véleményezése [Nkt. 43. § (1) bekezdés]
= intézményi munkaterv véleményezése [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés]
= intézményi dokumentumok nyilvánossága [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. § (6) bekezdés]
= ügyiratkezelés [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 84. § (6) bekezdés]
= nevelőtestületi értekezlet összehívásának kezdeményezési lehetősége [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. § (1) bekezdés c) pont]
= tanulói balesetek kivizsgálásában részvételi lehetőség [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 169. § (9) bekezdés]


Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata az iskolai, kollégiumi Szülői Szervezet részére további jogokat állapíthat meg [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §. (1) bekezdés p) pont].


Közös igazgatású köznevelési intézmény esetén, ha intézmény egységenként külön-külön van szülői Szervezet, akkor a kollégiumra vonatkozó részt a Kollégiumi Szülői Szervezet, az iskolára vonatkozó részt az Iskolai Szülői Szervezet véleményezi. [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. §. (5) bekezdés].

A szülők törvényi kötelessége, hogy védje gyermekét és ellenőrizze, hogy az iskola/kollégium megfelelően gondoskodik-e a gyermeke testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséről.

A szülők -- egyénenként -- nincsenek nevesített jogviszonyban a köznevelési intézménnyel, de a Szülői Szervezet igen! Ha a szülők megalapították a KOLLÉGIUMI SZÜLŐI SZERVEZET-et, akkor részt vehetnek a kollégium munkáját érintő (működési, diákjóléti stb.) döntések előkészítésében, véleményezésében.


A fővárosi székhelyű szakképző intézményekben működő iskolaszék (kollégiumi szék), diákönkormányzat, szülői szervezet által a jogainak megsértése miatt benyújtott kérelmeket a KLIK Szakképzés-szervezési Főosztály bírálja el [22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás 45. §. c) pont].


A szülői Szervezet, mint köznevelési jogintézmény akkor jár el helyesen, ha saját fejléces levele, pecsétje, e-mail címe és saját szervezeti és működési szabályzata van (aminek felépítése, módosítása, elfogadása a Szülői Szervezet egészének joga és kötelessége).
Kollégiumi Szülői Szervezet

1097 Budapest IX. ker. Timót utca 3.Forrás:

= Magyarország Alaptörvénye "Szabadság és felelősség" rész, XVI. cikk
= a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény [Nkt.]
= a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
= a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás
= Magyarországi Szülők Országos Egyesülete [www.mszoe.hu]
= Európai Szülők Magyarországi Egyesülete [http://infopoly.info/szulok]
= Szülői Jogok és Kötelezettségek Európai Chartája (Zaragoza, 2008)

 .

Kollégiumi pillanatok

tn_2008_12 451.jpg

Véletlen idézetek

"Az írás feltalálása éppen feledést fog oltani azok lelkébe, akik megtanulják, mert nem gyakorolják emlékező tehetségüket - az írásban bizakodva ugyanis kívülről, idegen jelek segítségével, nem pedig belülről, a maguk erejéből fognak visszaemlékezni... A tudásnak is csak a látszatát, nem pedig valóságát nyújtod tanítványaidnak, mert sok mindenről hallva igazi tanítás nélkül azt hiszik majd, hogy sokat tudnak, pedig a valóságban általában tudatlanok és nehéz felfogásúak, hiszen bölcsek helyett látszólagos bölcsek lettek."-Szókratész

Egyéb linkek

Kollégium - Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium